วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

Week 10

14-1-2010
In class
Instruction
Imperative = ( v1 + ส่วนขยาย )
1. give me that book ( สั่งให้ทำ )
2. pass the jam (ขอร้อง )
3. turn right at the corner ( ชี้แนะ )
4. try the smoked salmon ( แนะนำ )
5. come around on Sunday ( เชื้อเชิญ )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น