วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

HOUSE REGISTRATION

HOUSE REGISTRATION
PROVINCIAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, MINISTRY OF INTERIOR
                                                                                                                             
                    HOUSE PARTICULARS                                                 Book No.1
House Code No. 9601-013070-1   Local Registration Office : MEANG NARATHIWAT
Address: HOUSE NO. 144/4 Mooti 6
              MANANGTAYA SUB-DISTRICT, MEANG NARATHIWAT DISTRICT,
              NARATHIWAT PROVINCE
Village Name :                                              House Name :
Type of House : HOUSE                              Description of house :
Date of stipulating the house number : 9 October 1996
………………………………………………………………………………………………………
Signature : ( MRS. Preeya Kherdkha ) Registrar
Date of printing the house registration : 22 June 2000
                                                                                                                                 
                                                                                                                                
Book No.1        List of persons of the house code no. 9601-013070-1         Serial No. 3
Name : MISS ASEELAH HEEYA         Nationality : THAI            Sex : FEMALE
ID NO : 1-9601-00080-07-3         Status : RESIDENT      Date of Birth : 7 April 1989
Name of natural mother : SAREEPAH  3-9601-00073-46-4        Nationality : THAI
Name of natural father : RONING                                                Nationality : THAI
Transferred from : CIVIL HOUSE REGISTRATION DATABASE
Signature : ( MRS. Preeya Kherdkha ) Registrar
………………………………………………………………………………………………….....
** Transferred to                                                                             Registrar
                                                                                                                             

1 ความคิดเห็น: